Eltel Networks podpisał kolejną trzyletnią umowę o wartości około 50 mln EURO z TDC Group w Danii

Eltel Networks jako partner konsorcjum podpisał z TDC trzyletnią umowę na rozbudowę i eksploatację sieci światłowodowej w Danii. Szacunkowa wartość tej umowy to około 50 mln EURO.

W październiku 2011 roku ​Eltel Networks ogłosił podpisanie umowy oursourcingowej na świadczenie w latach 2012-2016 usług budowlanych, przyłączeniowych i eksploatacyjnych dla sieci światłowodowej, znajdującej się w zasobach TDC. Umowa została podpisana przez joint venture Fiber & Anlaeg I/S razem z Munck Forsyningsledninger A/S i Petri & Haugsted A/S.

Obecnie podpisana umowa wydłuża czas świadczenia usług od lipca 2016 roku do lipca 2019 roku i dotyczy tego samego zakresu usług co poprzednio świadczonych na rzecz sieci korporacyjnej TDC oraz indywidualnych gospodarstw domowych w Danii. Zadania Eltel Networks to planowanie, zarządzanie projektem, logistyka, przygotowanie dokumentacji i raportowanie.

Rozwój sieci światłowodowych w miejsce dotychczas stosowanych przewodów miedzianych jest obecnie w telefonii stacjonarnej powszechnie obowiązującym trendem. Szacuje się, że do 2019 roku w Unii Europejskiej i w Norwegii połączenie internetowe dzięki takiej sieci będzie miało 30 milionów gospodarstw domowych. W krajach nordyckich Eltel Networks jest wiodącym dostawcą usług związanych z rozwojem sieci światłowodowych, ma także ambicje rozwijać się stale w kierunku umacniania swojej pozycji rynkowej. Umowa z TDC w Danii doskonale pokazuje ten kierunek rozwoju.

Peter Uddfors, Prezes Eltel Fixed Communication komentuje:
“Specjalistyczne usługi świadczone przez Eltel Networks w zakresie sieci światłowodowych oraz najlepsze stosowane przez nas praktyki przy realizacji powierzonych projektów dają bardzo pozytywne rezultaty w zakresie zadowolenia klienta, wydajności pracy, jakości oraz zyskowności projektów. Nowo podpisana umowa świadczy, że razem z partnerami naszego konsorcjum, osiągnęliśmy sukces w realizacji naszej współpracy z TDC , a dostarczane usługi spełniły oczekiwania naszego klienta. Jesteśmy szczęśliwi, że dotychczasowa współpraca została nagrodzona kolejną długoterminową umową”.

Carsten Bryder, CTO - TDC Group komentuje:
“TDC Group z przyjemnością przedłużyła współpracę z Eltel Networks dzięki umowie z Fiber & Anlæg I/S. Chcemy uzyskać wzrost poziomu zadowolenia naszych klientów przyłączanych do sieci w ciąu następnych trzech lat i stąd wskaźnik zadowolenia klienta - CSAT (ang. Customer SATisfaction) – jest kluczowym wskaźnikiem TDC w naszej nowej strategii 2018. Jesteśmy przekonani, że aktualnie podpisana umowa pomoże nam osiągnąć założone ambitne cele".

Więcej informacji:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

O Eltel Networks
Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicznych świadczonych na rzecz operatorów kluczowych dla społeczeństwa sieci: Power, Communication oraz Transport & Security. Obszar działalności obejmuje kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Polskę, Niemcy i Wielką Brytanię. Eltel Networks posiada szerokie portfolio produktów oraz lojalną i wciąż powiększającą się bazę klientów – właścicieli i operatorów sieci. Eltel Networks zatrudnia 9600 osób, a w roku 2015 przychód firmy wyniósł 1,255 miliarda EURO. Akcje firmy są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ od lutego 2015 r.