Eltel Networks w Szwecji podpisał umowę na budowę stacji za kwotę 13 milionów euro

Eltel Networks podpisał z E.ON Elnät Sverige AB umowę na przebudowę dwóch stacji elektroenergetycznych Söderåsen oraz Mörarp. Wartość zadania wynosi około 13 milionów euro. Jest to kolejny znaczący krok Eltel Networks w budowaniu swojej pozycji na rynku budownictwa stacji elektroenergetycznych w Szwecji i pozostałych krajach skandynawskich.

Eltel Networks podpisał z E.ON Elnät Sverige AB umowę na przebudowę dwóch stacji elektroenergetycznych Söderåsen oraz Mörarp. Wartość zadania wynosi około 13 milionów euro. Jest to kolejny znaczący krok Eltel Networks w budowaniu swojej pozycji na rynku budownictwa stacji elektroenergetycznych w Szwecji i pozostałych krajach skandynawskich.

Zadanie dotyczące budowy stacji elektroenergetycznych będzie realizowane przez Eltel Networks w systemie “pod klucz”. Zakres prac obejmuje: sporządzenie projektu, dostawę wszelkich materiałów, prace budowlane, prace instalacyjne i rozruchowe oraz demontaż istniejących stacji elektroenergetycznych. Oprócz przebudowy stacji 130 kV, wdrożony został schemat zasilania stacji, w którym istniejące części stacji będą po kolei wyłączane, a załączane nowobudowane. Schemat zasilania stacji pełni kluczową rolę w zapewnieniu nieprzerwanej pracy istotnych obiektów stacyjnych.

Fredrik Menander, Prezes Jednostki Energetyka Przesył, Eltel AB:

“Decyzja E.ON w Szwecji o wybraniu Eltel Networks jako głównego wykonawcy przebudowy tych dwóch stacji elektroenergetycznych jest dla nas wielkim sukcesem. Obecnie realizujemy strategię ugruntowania naszej pozycji na rynku budownictwa stacyjnego w Szwecji i pozostałych krajach skandynawskich. Jesteśmy pewni, że realizacja zadania wspólnie z E.On będzie układała się pomyślnie”.

Więcej informacji:

Ingela Ulfves
Wiceprezes – Relacje Inwestorskie i Komunikacja
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Wiceprezes – Komunikacja Grupy
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

O Eltel

Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług dla kluczowych sieci infrastruktury - Infranets – w obszarach Energetyki, Telekomunikacji oraz Transportu i Bezpieczeństwa działającym na terenie krajów nadbałtyckich i skandynawskich oraz Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także Afryki. Eltel Networks oferuje szeroki wachlarz usług od prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych aż po kompleksową realizację inwestycji. Eltel Networks posiada zróżnicowany portfel zamówień oraz wciąż rosnącą bazę lojalnych klientów składających się z właścicieli sieci. Liczba pracowników wynosi około 9 300 osób. W 2014 roku sprzedaż netto wyniosła 1 242 milionów euro. Od lutego 2015 roku Eltel Networks jest notowany na sztokholmskiej giełdzie papierów wartościowych.