Eltel Networks wygrał dwa duże kontrakty w branży elektroenergetycznej w Polsce o wartości około 25 mln euro

Umowa przebudowy SE Jasiniec jest projektem przebudowy „pod klucz” stacji elektroenergetycznej 220/110kV wraz z budową nowej rozdzielni 400 kV. Zakres usług obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej, prowadzenie spraw formalnoprawnych, wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie nowej rozdzielni 400 kV. Również umowa dotycząca przebudowy SE Joachimów będzie realizowana w systemie „pod klucz”, począwszy od projektu po uruchomienie i testowanie, wykonanie pomiarów oraz przekazanie przedmiotu zamówienia inwestorowi. Realizacja obu projektów rozpocznie się w 2016 roku. Zakończenie projektu modernizacji SE Jasiniec przewidywane jest na koniec 2019 roku, natomiast SE Joachimów na początek 2019 roku.

Projekty przyznane firmie Eltel Networks są częścią większego programu inwestycyjnego PSE, w ramach którego planowana jest budowa 1770 km nowych linii napowietrznych wysokiego napięcia 400 kV i 220 kV oraz modernizacja istniejących linii napowietrznych na odcinkach 200km linii 400 kV i 1220 km linii 220 kV. Program ma na celu rozbudowę krajowego systemu elektroenergetycznego pod kątem zwiększenia mocy wyjściowej i przyłączenia nowych źródeł wytwórczych. W listopadzie Eltel Networks poinformował o podpisaniu umów z PSE na wykonanie napowietrznej linii przesyłowej i modernizację kolejnej podstacji o łącznej wartości około 26 mln EUR. Projekty te również są częścią wspomnianego programu inwestycyjnego PSE.

Fredrik Menander, Prezes Eltel Power Transmission w Eltel AB komentuje:

"Niedawne przyznanie przez PSE firmie Eltel Networks kontraktów na realizację projektu przebudowy linii napowietrznych oraz stacji są dowodem naszej konkurencyjności na polskim rynku. Eltel Networks jest w stanie zaoferować kompletny pakiet usług, od projektowania aż do udanego rozruchu, który opiera się na wieloletnim doświadczeniu i wyspecjalizowanych zasobach transmisyjnych w Polsce. Nowe kontrakty wpasowują się w nasz portfel zamówień oraz przyczynią się do stabilnego rozwoju naszej działalności w nadchodzących latach"

W celu uzyskania dalszych informacji:

Ingela Ulfves
VP - Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP – Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

O Eltel Networks

Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług dla kluczowych sieci infrastruktury - Infranets – w obszarach Energii, Telekomunikacji oraz Transportu i Bezpieczeństwa działającym na terenie krajów nadbałtyckich i skandynawskich oraz Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Afryki.  Eltel Networks oferuje szeroki wachlarz usług od prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych aż po kompleksową realizację inwestycji. Eltel Networks posiada zróżnicowany portfel zamówień oraz wciąż rosnącą bazę lojalnych klientów składających się z właścicieli sieci. Liczba pracowników wynosi około 9 300 osób. W 2014 roku sprzedaż netto wyniosła 1 242 milionów euro. Od lutego 2015 roku Eltel Networks jest notowany na sztokholmskiej giełdzie papierów wartościowych.