Eltel Networks wygrywa kontrakt w Wielkiej Brytanii

Carillion-Eltel - spółka joint venture Eltel Networks w Wielkiej Brytanii - podpisała kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie nowej przesyłowej linii napowietrznej dla National Grid, operatora sieci przesyłowych w Anglii. Całkowita wartość kontraktu wynosi prawie 45 mln EUR.

Kontrakt obejmuje projekt i budowę napowietrznej linii przesyłowej 400kV (w tym 60 słupów kratowych) w południowo-wschodniej Anglii. Całkowita długość linii wynosi około 20 kilometrów. Oprócz budowy nowej linii, kontrakt dotyczy także rozbiórki istniejącej 132kV linii napowietrznej. Ogólna wartość kontrakt wynosi prawie 45 mln EUR i będzie on zrealizowany przez spółkę joint venture Carillion-Eltel.

Zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w UK, projekt jest obecnie oceniany przez Inspektorat Planowania Przestrzennego (Planning Inspectorate) i oczekuje się, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Sekretarza Stanu w Departamencie ds. Biznesu, Energii & Strategii Przemysłowej w czerwcu 2017. Jeśli zgoda na zagospodarowanie terenu (DCO) zostanie wydana, to prace konstrukcyjne rozpoczną się latem 2017 roku i według szacunków potrwają do roku 2021.

Fredrik Menander, Prezes – Power Transmission w Grupie Eltel AB komentuje:

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego powrotu na brytyjski rynek wraz z naszym nowym kontraktem dla National Grid. Nasza spółka joint venture z Carillion PLC wygrała swój pierwszy na modernizację linii przesyłowych w 2012 roku. Atuty Eltel Networks w postaci transgranicznych zasobów siły roboczej oraz naszych prac nad systemami przesyłowymi w Polsce przyczyniły się w znacznym stopniu do naszego sukcesu w UK. Kontrakt ten stanowi dowód na naszą konkurencyjność, która pozwala nam dostarczać doskonale zaprojektowane rozwiązania w sposób bezpieczny i optymalny pod względem kosztów”.

 

Dalsze informacje:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations oraz Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications oraz Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Niniejsza informacja jest informacją, którą Grupa Eltel AB jest zobowiązana upublicznić zgodnie z „EU Market Abuse Regulation” - rozporządzeniem unijnym w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Została ona przedłożona do publikacji za pośrednictwem osoby wyżej wyznaczonej do kontaktów o 08.00 CET, 12-ego sierpnia 2016.

 

O Eltel Networks:
Grupa Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicznych świadczonych na rzecz operatorów kluczowych dla społeczeństwa sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i komunalnych Obszar działalności obejmuje kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Polskę, Niemcy i Wielką Brytanię oraz Afrykę. Eltel Networks oferuje szeroki i zintegrowany wachlarz usług, począwszy od utrzymania i modernizacji sieci, kończąc na całościowej realizacji projektów. Eltel Networks posiada zróżnicowany portfel zamówień oraz rosnącą bazę lojalnych klientów, w większości dużych właścicieli sieci. Grupa Eltel Networks zatrudnia 9600 osób, a w roku 2015 przychód firmy wyniósł 1,255 miliarda EURO. Akcje firmy są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ od lutego 2015 r.