Grupa Eltel Networks zwycięzcą europejskiej nagrody za działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2016 ufundowanej przez Huawei (Huawei’s European Health & Safety Award 2016)

Grupa Eltel Networks zdobyła europejską nagrodę za działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2016 przyznawaną przez Huawei. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas Konwencji Europejskich Partnerów firmy Huawei w Düsseldorfie w październiku 2016. Huawei jest czołowym światowym dostawcą technologii informatycznych oraz rozwiązań telekomunikacyjnych, z którym Grupa Eltel Networks współpracuje od 10 lat przy wdrażaniu europejskich projektów mobilnych.
Wręczenie Huawei’s European Health & Safety Award 2016 - Eltel Networks

Od 2011 Grupa Eltel Network stale zwiększa swoje zaangażowanie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozpoczęto wówczas nowy program, którego celem była zmiana kultury pracy na bardziej proaktywną pod względem zapobiegania wypadkom i obrażeniom. Wprowadzono wtedy nową politykę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz system zarządzania w obrębie całej Grupy. Niektóre z kluczowych obszarów działania stanowiły: systematyczne zgłaszanie zaistniałych incydentów, wizytacja placów budowy oraz raporty o sytuacjach grożących wypadkiem a także konkretne przypadki z udziałem pracowników Grupy Eltel Networks a wszystko to w celu wyeliminowania wypadków poprzez przyjęcie proaktywnej postawy. Rola i przykład ze strony wszystkich menedżerów zostały uwypuklone, tak żeby wprowadzić odpowiednie procedury bezpieczeństwa jako powszechną praktykę w obrębie Grupy Eltel.

Dział Zamówień w firmie Huawei komentuje:

“Przyznanie przez nas europejskiej nagrody Health & Safety Award 2016 Grupie Eltel Networks stanowi okazję, żeby podziękować całej Grupie i jej pracownikom za ich wysiłek włożony w działania jako wykonawca oraz za cały wkład jak i osiągnięcia na polu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to znaczący kamień milowy, z którego wszyscy możemy być dumni. W Huawei, zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania jak i Kodeksem Etycznym, dążymy do współpracy tylko z tymi partnerami, którzy podzielają nasze zaangażowanie i wyrażają chęć wspólnych działań w tym kierunku. W naszej firmie bezpieczeństwo i higiena pracy traktowane są priorytetowo. Bezpieczeństwo pracy pracowników naszego partnera zanotowane w tym okresie jest przez nas wysoce doceniane”.

Håkan Kirstein, Prezydent i CEO – Eltel AB komentuje:

“Uznanie ze strony firmy Huawei dla naszych wyników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w branży mobilnej zostało ciepło przyjęte przez nas i motywuje wszystkich naszych pracowników do dalszej pracy zmierzającej w stronę nawet jeszcze wyższych standardów. Nasza codzienność to częste prace na wysokościach prowadzone przy wszelkich typach pogody, przez co istnieje ryzyko w postaci przecięcia kabli, śliskiego podłoża i warunków drogowych czy przy podnoszeniu ciężkich elementów. Posiadamy pozytywną historię współpracy z firmą Huawei w wielu europejskich krajach, co odbywa się z korzyścią dla wszystkich interesariuszy od operatorów do klientów, pracowników oraz dla całego społeczeństwa. Wspólnie wdrożyliśmy wiele projektów najnowocześniejszych sieci w Europie a obecnie osiągnęliśmy kolejny kamień milowy poprzez pokazanie, że bezpieczna dla zdrowia praca stanowi wartość dodaną dla nas wszystkich”.

 

Dalsze informacje:
Hannu Tynkkynen
Dyrektor – External Communications and Sustainability
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com


O Eltel Networks:

Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicznych świadczonych na rzecz operatorów kluczowych dla społeczeństwa sieci: Power, Communication oraz Transport & Security. Obszar działalności obejmuje kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Polskę, Niemcy i Wielką Brytanię. Eltel Networks posiada szerokie portfolio produktów oraz lojalną i wciąż powiększającą się bazę klientów – właścicieli i operatorów sieci. Eltel Networks zatrudnia 9600 osób, a w roku 2015 przychód firmy wyniósł 1,255 miliarda EURO. Akcje firmy są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ od lutego 2015 r.