Håkan Kirstein nowym CEO Grupy Eltel Networks

Håkan Kirstein został wyznaczony przez Zarząd Grupy Eltel Networks na stanowisko nowego Prezesa oraz CEO Grupy, swoje obowiązki zacznie on pełnić 19-ego września 2016.
Håkan Kirstein nowym CEO Grupy ELTEL Networks - Eltel Networks

Obecnie Håkan Kirstein jest członkiem Zarządu w Grupie Eltel AB i pełni tę funkcję od maja 2016. Jego kariera miała swój początek w handlu detalicznym w firmie Statoil a następne etapy kariery wyniosły go na stanowisko CEO w Statoil Hydro Sweden AB. Łącznie spędził w Statoil 15 lat. Po tym okresie Hakan Kirstein sprawował stanowisko CEO w Niscayah Group AB, firmie będącej liderem na rynku usług ochrony technicznej i w ówczesnym okresie notowanej na giełdzie Nasdaq Stockholm. Pod jego kierownictwem firma przeszła gruntowny program zmian, co w rezultacie doprowadziło do znaczącej poprawy dochodowości. Przed objęciem funkcji w zarządzie Grupy Eltel Networks, Hakan Kirstein pełnił tymczasową funkcję CEO w Imtech Nordic AB, czołowej firmie instalacyjnej w zakresie inżynierii elektrycznej, systemów ogrzewania, urządzeń sanitarnych oraz technologii HVAC.

Prezes Zarządu Grupy Eltel Gérard Mohr komentuje: “Håkan Kirstein może poszczycić się bogatym życiorysem zawodowym w zakresie zarządzania usługami z wysokim poziomem orientacji na klienta oraz potwierdzonymi ponad wszelką wątpliwość umiejętnościami przywódczymi w zdecentralizowanych i wielozakładowych firmach, co znakomicie wpisuje się w koncepcję Eltel Way. Poza tym posiada rozległe doświadczenie w działaniach, gdzie wysoka jakość w zarządzaniu projektami odgrywa kluczową rolę. Zarząd był pod wrażeniem jego zdolności strategicznych podczas jego uczestnictwa w procesie przeglądu strategii Grupy Eltel w pierwszej połowie bieżącego roku. Jestem w pełni przekonany, że Håkan Kirstein spełnia wszelkie niezbędne warunki, żeby odnieść sukces w przewodzeniu Grupie Eltel w jej przyszłym rozwoju".

Håkan Kirstein komentuje: “Jestem zaszczycony wyborem mojej osoby na stanowisko CEO w Grupie Eltel. Jest to dla mnie przywilej, że mogę być w szeregach firmy, która całkowicie skupia się na dostarczaniu usług i rozwiązań najwyższej jakości dla naszych klientów. Prawdę powiedziawszy, nie mogę się już doczekać chwili, kiedy stanę się częścią zespołu Grupy Eltel".

Począwszy od 19-ego września p. Kirstein przestanie pełnić funkcję członka Zarządu Grupy Eltel a jego miejsce nie będzie obecnie zastąpione przez nowego członka. Zarząd oraz Axel Hjärne wspólnie uzgodnili, że Axel Hjärne pozostanie na swoim stanowisku CEO do 18-ego września 2016.

Gérard Mohr mówi: “Pod znakomitym kierownictwem Axela Hjärne oraz dzięki jego wizji i ukształtowaniu koncepcji Eltel Way, Grupa Eltel dokonała istotnego rozwoju i znalazła się wśród europejskich liderów przemysłu infranetowego. W imieniu całego Zarządu chciałbym wyrazić podziękowania za jego wielki wkład".

Dalsze informacje:
Ingela Ulfves
VP – IR oraz Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Niniejsza informacja jest informacją, którą Grupa Eltel AB jest zobowiązana upublicznić zgodnie z „EU Market Abuse Regulation” - rozporządzeniem unijnym w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Została ona przedłożona do publikacji za pośrednictwem osoby wyżej wyznaczonej do kontaktów o 12.00 CET, 26-ego sierpnia 2016.

O Eltel Networks:
Grupa Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicznych świadczonych na rzecz operatorów kluczowych dla społeczeństwa sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i komunalnych Obszar działalności obejmuje kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Polskę, Niemcy i Wielką Brytanię oraz Afrykę. Eltel Networks oferuje szeroki i zintegrowany wachlarz usług, począwszy od utrzymania i modernizacji sieci, kończąc na całościowej realizacji projektów. Eltel Networks posiada zróżnicowany portfel zamówień oraz rosnącą bazę lojalnych klientów, w większości dużych właścicieli sieci. Grupa Eltel Networks zatrudnia 9600 osób, a w roku 2015 przychód firmy wyniósł 1,255 miliarda EURO. Akcje firmy są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ od lutego 2015 r.