Eltel Networks dokonuje postępów w budowie sieci światłowodów na terenie Norwegii

Eltel Networks odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na sieci światłowodowe w Europie. Firma oferuje ujednolicony proces dla projektów światłowodowych oparty na dziesięcioletnim doświadczeniu we współpracy z czołowymi teleoperatorami w Europie Północnej. Światłowody już dzisiaj stanowią istotny udział w pionie komunikacji stacjonarnej w Eltel Networks mimo, że wciąż ponad 70% europejskich gospodarstw domowych nie posiada łączy światłowodowych. Norwegia jest państwem, które odgrywa ważną rolę w rozwoju tej technologii
Eltel Networks dokonuje postępów w budowie sieci światłowodów na terenie Norwegii - Eltel Networks

Popyt na szybkie łącza szerokopasmowe

Zapotrzebowanie na światłowody i ich instalacje jest obecnie duże w skali całej Europy. Między 2016 a 2019 około 30 mln domostw na terenie Unii Europejskiej i Norwegii ma zostać podłączonych do Internetu poprzez łącza światłowodowe. Wszelkie raporty technologiczne wykazują, że światłowody są zdecydowanie najbardziej wydajnym sposobem przesyłu olbrzymich ilości danych. Łącza tego typu są także konieczne do wsparcia technologii 5G oraz nowej generacji usług cyfrowych.

Rozwiązanie według Eltel Networks - ułatwienia dla klienta

Naczelną zasadą dla Eltel Networks jest dążenie do zapewnienia ułatwień dla swoich klientów tak, żeby nie byli oni przytłoczeni ilością zupełnie niepotrzebnych obaw związanych z implementacją swoich projektów. Eltel Networks opracował ujednolicony proces dla projektów Infranetowych o większej skali, oprócz projektów światłowodowych jest on także wykorzystywany z powodzeniem w przypadku inteligentnych systemów pomiarowych. Koncept ten oparty jest na ujednoliconym procesie od fazy planowania i projektowania do realizacji projektu i ostatecznie do zapewnienia usług. W celu efektywnego wsparcia procesu, Eltel Networks wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia IT na wszystkich jego etapach włączając w to zarządzanie siła roboczą. Model ten nosi nazwę Eltel Fibre Force (Eltel Moc Światłowodu). Eltel Networks przystąpił do organizacji FTTH Council Europe jako pierwszy przedstawiciel przemysłu usług Infranetowych.

Rozbudowa światłowodów w Norwegii to zadanie na kilka lat

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost ilości instalacji światłowodowych. Rozwój serwisów streamingowych, muzycznych jak i filmowych, jest czynnikiem napędzającym ten popyt. W drugiej połowie roku 2016, liczba abonentów z łączami światłowodowymi wzrosła o ponad 100 tysięcy. Mimo tego, wciąż jeszcze ponad połowa populacji nie posiada światłowodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu i upłynie przynajmniej pięć lat zanim cel, który wyznaczył sobie rząd, zostanie zrealizowany. Oczekuje się, że sytuacja ta doprowadzi do boomu inwestycyjnego na norweskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2017 - 2018.

Telenor jest największym partnerem Eltel Networks przy budowie sieci światłowodowych w Norwegii, który to przeznacza ponad cztery miliardy koron norweskich (ponad 400 mln Euro) na inwestycje w infrastrukturę i usługi na terenie tego kraju. Telenor nieprzerwanie działa na rzecz długofalowego rozwoju, procesów i usług modernizacji oraz symplifikacji w celu utrzymania swojej konkurencyjności a także poszukuje innowacyjnych partnerów, którzy reprezentują sobą najlepsze praktyki w tej branży zarówno w Norwegii jak i zagranicą. W 2014 Telenor uzgodnił z Eltel Networks pięcioletnią umowę ramową na lata 2015 - 2019 na produkcję wyznaczonego wolumenu Usług Konstrukcyjnych, Przyłączeniowych i Konserwacyjnych w określonych obszarach geograficznych. Eltel Networks współpracuje z firmą Telenor na rzecz optymalizacji tworzenia wartości w tych łańcuchach wartości oraz w szczególności, żeby zredukować koszty i czasy realizacji zamówień dla produkcji światłowodów.

Jednostki Eltel Fibre Force zapewniają bardziej wydajną implementację

Eltel Norwegia utworzył oddzielną jednostkę dla sieci światłowodowych - Fibre Force - w celu efektywnej produkcji światłowodów dla operatorów i dostawców usług. Ta wyspecjalizowana jednostka jest w stanie zapewnić cały łańcuch wartości w fazie projektowej i w dalszej fazie produkcyjnej: planowanie, implementacja, eksploatacja i konserwacja. W 2016 Fibre Force zrealizował ponad 40 000 instalacji dla swoich klientów w Norwegii.

Poprzez coraz większy poziom odpowiedzialności za główne obszary rozwoju i poprzez pakiety zamówień konstrukcyjnych na planowanie, projekt i implementację, Eltel Networks jest w stanie, poprzez swoją jednostkę Fibre Force, wykorzystywać swoją norweską pulę zasobów w sposób bardziej wydajny i przenosić zasoby produkcyjne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Dotyczy to zarówno robót ziemnych, instalacji technicznych jak i dostaw to użytkowników końcowych. Cel dla Eltel Networks w 2017 to utrzymanie obecnego, wysokiego poziomu instalacji dla firmy Telenor za pomocą tej proaktywnej metody konstrukcyjnej