Eltel Networks Energetyka SA realizuje na terenie spółki w Gutkowie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Zakładamy, że w wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie nie tylko zdolność wytwarzania tzw. "zielonej "energii”, ale nastąpi wzrost udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej na Warmii i Mazurach.

Dofinansowanie projektu z UE: 816 320,45 zł
Całkowita wartość projektu: 1 181 263,71 zł

Rozpoczęcie projektu: 02.11.2016
Planowane zakończenie: 30.06.2017

 

 

Więcej informacji:
Maciej Ostrowski
Dyrektor Kadr i Komunikacji
Eltel Networks Energetyka SA
tel +48 89 522 25 92, maciej.ostrowski@eltelnetworks.com