Eltel Networks Telecom i Eltel Networks Infranet Services rozpoczęły połączenie

Eltel Networks Telecom Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Eltel Networks Infranet Services SA z siedzibą w Poznaniu rozpoczęły proces połączenia.

Eltel Networks Telecom jest spółką przejmująca.

Zarządy obu Spółek wspólnie sporządziły i zaakceptowały plan połączenia Spółek.

Plan połączenia Spółek (w pdf )

Więcej informacji:
Jacek Jadziński
Dyrektor ds. Prawnych
Członek Zarządu
jacek.jadzinski@eltelnetworks.com