Eltel Networks zbywa część swojej działalności telekomunikacyjnej w Polsce

W lutym 2017 roku Eltel Networks podjął decyzję dotyczącą nowej strategii skoncentrowania swojego biznesu na stabilnych i rentownych kluczowych biznesach w branży energetycznej i telekomunikacyjnej w regionie Europy Północnej i w Polsce oraz na kontynuacji rozwoju w wybranych obszarach biznesu w Niemczech. W tym zdefiniowanym zakresie, Eltel Networks dokonał przeglądu swojej działalności i zdecydował się na zbycie nisko dochodowego biznesu utrzymaniowego na rynku telekomunikacyjnym w Polsce.

27 czerwca 2017 roku Eltel Networks zawarł z firmą BKJ sp. z o.o. umowę sprzedaży części działalności zajmującej się utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce (Eltel Networks S.A.). Działalność ta obejmuje głównie utrzymanie sieci miedzianych dla operatora telekomunikacyjnego Orange Polska. W 2016 r. sprzedaż netto w/w działalności wyniosła około 24 mln EUR i zatrudniała ona około 950 osób. Działalność ta miała marginalny wpływ na rentowność Grupy Eltel w 2016 r. Realizując tę transakcję, Eltel Networks odnotuje kapitałową stratę w wysokości około 1,0 miliona EUR, wpływającą na wynik EBITA w drugim kwartale.

Transakcja ta ma na celu zapewnienie lepszych możliwości dla biznesu telekomunikacyjnego w Polsce, koncentrując się na rentownej działalności wykazującej możliwości wzrostu. Dotyczy to szczególnie telefonii komórkowej i światłowodów. Po tej transakcji podstawową działalnością ELTEL Networks w Polsce będzie realizacja prac inwestycyjnych w zakresie budowy sieci światłowodowych oraz komórkowych w telekomunikacji, a także realizacja kompleksowych projektów liniowych i stacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. Wspomniana część biznesu obejmuje łącznie przeszło 1000 osób.

 

Więcej informacji:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com