Casimir Lindholm mianowany nowym Prezesem i Dyrektorem Generalnym Grupy Eltel

Rada dyrektorów Eltel mianowała Casimira Lindholma nowym Prezesem i Dyrektorem Generalnym Eltel AB (Eltel). Obejmie on stanowisko z dniem 1 września 2018 r. Casimir Lindholm jeszcze do niedawna był prezesem i dyrektorem generalnym spółki Lemminkäinen Oyj, a wcześniej w tej samej spółce pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego pionu budownictwa ogólnego w Finlandii. Jeszcze wcześniej był szefem pionu telefonii stacjonarnej w Grupie Eltel i dyrektorem zarządzającym Eltel w Szwecji. Casimir Lindholm ma tytuł magistra ekonomii i dyplom MBA. Jest członkiem zarządu Uponor Oyj i Hartwall Capital Oy Ab. Przejmie stanowisko po Håkanie Kirsteinie, który do tego czasu pozostanie Prezesem i Dyrektorem Generalnym.

„Bardzo się cieszymy, że Casimir zgodził się zostać nowym Dyrektorem Generalnym Grupy Eltel. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach zajmujących się usługami serwisowymi i realizacją projektów. Casimir udowodnił, że jest silnym przywódcą, który potrafi korzystnie wpłynąć na działania grupy i zapewnić dobre wyniki. Wie również, kim są klienci grupy Eltel, dzięki czemu szybko się odnajdzie na nowym stanowisku”, powiedział Ulf Mattsson, przewodniczący Rady Dyrektorów Gupy Eltel.

„Eltel jest silną organizacją, która musiała przejść duże zmiany, ale która jest już gotowa na kolejny etap rozwoju. Cieszę się, że będę mógł przejąć odpowiedzialność za spółkę i wraz z moimi współpracownikami pomóc Eltel i jej klientom w wykorzystaniu w pełni swojego potencjału”, dodał Casimir Lindholm.

Håkan Kirstein przez krótki okres pełnił funkcję członka zarządu, a następnie w 2016 roku, kiedy grupa borykała się z trudnościami finansowymi i operacyjnymi, został Prezesem i Dyrektorem Generalnym Grupy.

„Håkan wprowadził korzystne i kluczowe zmiany w Eltel, gdy Grupa przechodziła trudny okres. Oprócz gruntownego przekształcenia strukturalnego Håkan zatrudnił również sprawną i dobrze wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i wdrożył strukturę organizacyjną skupiającą się na poszczególnych rynkach i krajach, tak aby zwiększyć możliwości dyrektora generalnego w zakresie działań operacyjnych. Biorąc to wszystko pod uwagę, Zarząd w porozumieniu z Håkanem zdecydował, że nastał odpowiedni moment, aby zmienić dyrektora generalnego. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Håkanowi za jego ciężką pracę w tym niespokojnym okresie”, kontynuował przewodniczący Mattsson.

„To były dwa ekscytujące lata, w czasie których dokonaliśmy potrzebnych zmian, aby ustabilizować sytuację Grupy”, skomentował Håkan Kirstein.

„Nadszedł odpowiedni moment na przekazanie stanowiska Casimirowi, aby mógł wprowadzić spółkę w następny etap rozwoju”, dodał przewodniczący Mattsson.

Więcej informacji:
Ulf Mattsson, Przewodniczący
ulf.mattsson@eltelnetworks.se

Håkan Kirstein, Prezes i Dyrektor Generalny
hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie nadużyć na rynku Eltel AB musi opublikować powyższą informację. Informacja została przedłożona do publikacji za pośrednictwem wyżej wspomnianych osób w dn. 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 8:00 CET.

O Eltel

Eltel jest jednym z głównych północnoeuropejskich dostawców usług technicznych dla kluczowych sieci infrastrukturalnych (Infranets) w sektorze elektroenergetycznym, telekomunikacyjnym i innych prowadzącym działalność na terenie krajów skandynawskich, w Polsce oraz w Niemczech. Eltel oferuje szeroki i zintegrowany wachlarz usług, począwszy od utrzymania i rozbudowy infrastruktury po kompleksową realizację projektów. Grupa Eltel posiada zróżnicowany portfel zamówień oraz rosnącą bazę klientów obejmującą dużych operatorów sieci. W 2017 roku sprzedaż netto firmy wyniosła 1,3 miliarda euro. Eltel zatrudnia obecnie 8000 pracowników. Od 2015 roku akcje firmy Eltel AB są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ.