Grupa Eltel Networks opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2018 roku

Grupa Eltel Networks opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2018 roku.

Raport dostępny jest na stronie Grupy Eltel: https://www.eltelgroup.com/en/eltel-group-interim-report-january-march-2018/

Więcej informacji:
Håkan Kirstein, CEO
tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se