Podpisanie umowy na budowę linii wysokiego napięcia z PSE S.A.

Grupa Eltel z nową umową na budowę linii wysokiego napięcia zawartą z polskim operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE S.A., wartość podpisanego kontraktu wynosi około 18,5 mln Euro.
Podpisanie umowy na budowę linii wysokiego napięcia z PSE S.A. - specjalista w pracy - Eltel Networks

Eltel Networks Energetyka SA, należąca do Grupy Eltel, podpisała umowę konsorcjum z polskim polskim operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE S.A. na wykonanie 400kV linii napowietrznej. Wartość kontraktu przypadająca dla Grupy Eltel wynosi około 18,5 mln Euro.

Nowa linia napowietrzna przebiegnie pomiędzy Ostrołęką a Stanisławowem i będzie miała całkowitą długość 105 km. Umowa obejmuje również modernizację dwóch podstacji, prace projektowe, drogę publiczną oraz dokumentację dostawy.

Projekt został już rozpoczęty, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2023.

Pozostali partnerzy tworzący konsorcjum to SPIE ELBUD Gdańsk S.A. oraz ELFEKO S.A. pełniącym rolę lidera konsorcjum. Udział Grupy Eltel w konsorcjum wynosi tyle, ile udział pozostałych partnerów, czyli jedną trzecią wartości kontraktu.

Więcej informacji: Christian Wittneven, Dyrektor, Solution Unit High Voltage Tel: +49 173 180 4588, christian.wittneven@eltelnetworks.com