Eltel Networks Energetyka SA laureatem prestiżowego konkursu Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej

Eltel Networks Energetyka SA na złotej liście pracodawców jako Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej
Eltel Networks Energetyka S.A. laureatem prestiżowego konkursu Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej - zdjęcie wyróżnienia- Eltel Networks

Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Wręczono także nagrody Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek na podstawie rekomendacji Kapituły, przyznał dziewięć statuetek „Mecum Tutissimus Ibis” w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Kapituła, oceniając kandydatów do nagrody, wskazała na firmy, w których nastąpiła znacząca, wyraźna i udokumentowana poprawa warunków pracy.

Eltel jako jedna z 3 firm (zatrudniająca powyżej 250 pracowników) w Polsce została laureatem konkursu i tym samym została wpisana na złota listę Pracodawców. Gratulujemy wszystkim pracownikom, Wasze zaangażowanie i proaktywna postawa w kształtowaniu kultury bezpieczniej pracy umożliwiła nam otrzymanie statuetki Mecum Tutissimus Ibis.

Nazwa statuetki wręczanej laureatom nawiązuje do słów Owidiusza i wyraża przesłanie konkursu: Ze mną będziesz najbezpieczniejszy. Nagroda ta jest wyrazem swoistej rekomendacji pracodawców, których cechuje dbałość o pracownika, solidność i bezpieczeństwo pracy.

Nagrodzeni dołączyli do Złotej Listy Pracodawców, składającej się z laureatów poprzednich edycji konkursu, publikowanej na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-pracodawca-organizator-pracy-bezpiecznej-/zlota-lista-pracodawcow/zlota-lista-pracodawcow-2019-r-/99230,zlota-lista-pracodawcow-2019-r-.html

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Uczestniczą w nim pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w swoich firmach.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy, najlepsi pracodawcy zaś biorą udział w finale ogólnopolskim.

Nagrody w tym prestiżowym konkursie zostały wręczone w towarzystwie zaproszonych gości, m.in. przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Pozytywna ocena dotyczyła zakładów, które w okresie ostatnich trzech lat, od dnia zgłoszenia do konkursu nie zanotowały śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy,
z wyłączeniem wypadków komunikacyjnych i nagłych zdarzeń medycznych. Pracodawcy stosujący wysokie standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Laureaci 2019

Pracodawca zatrudniający do 50 pracowników (zakłady małe) - laureaci:

MHSI spółka z o.o.

Spółka wodno-Ściekowa „Swarzewo”

Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Spółka z o.o.

Pracodawca zatrudniający od 50 do 250 pracowników (zakłady średnie) laureaci:

Orlen Upstream Sp. Z o.o.

Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna

Solvay Poland Sp. Z o.o.

Pracodawca zatrudniający od 50 do 250 pracowników (zakłady duże) laureaci:

Eltel Networks Energetyka S.A.

Eaton Automotive System Sp. Z o.o.

UMA Investments Sp. Z o.o.

 

Kryteria ocen to m.in.”

Przestrzeganie przepisów praca pracy dotyczących m.in.:

 • stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, urlopów pracowniczych, ochrony pracy młodocianych, ochrony pracy kobiet, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • legalność zatrudnienia i nnej pracy zarobkowej wykonywanej przez obywateli polskich i cudzoziemców oraz opłacania składek na Fundusz Pracy
 • regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, funduszu świadczeń socjalnych


Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in.:

 • stan obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy
 • oceny ryzyka zawodowego
 • stan oraz jakość zabezpieczeń maszyn i urządzeń technicznych
 • zagrożeń czynnikami szkodliwymi
 • popularyzacji wiedzy o ochronie pracy, udział pracowników w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy


Rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania bhp, w tym m.in.:

 • funkcjonujący lub wdrażany system zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • zaangażowanie kadry kierowniczej w zakresie skutecznego funkcjonowania procedur bhp,
 • udział pracowników w tworzeniu procedur bhp

Galę uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego

 

Krótka historia powstania konkursu

Pomysł tego konkursu zrodził się już blisko ćwierć wieku temu, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy startowała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymagała od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa. Chodziło o to, aby zaczęli rywalizować w ramach standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko uczyć, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

Wbrew powszechnemu przekonaniu o tym, że na inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo załogi mogą sobie pozwolić jedynie duże, doskonale prosperujące zakłady, konkurs Państwowej Inspekcji Pracy udowadnia, iż także mali i średni przedsiębiorcy mają w sobie wystarczająco dużo determinacji, by zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy.