Artykuł w Energies nt. redukcji oddziaływania pola elektrycznego wytwarzanego przez linie przesyłowe wysokiego napięcia na środowisko naturalne

Artykuł w Energies: Reduction of the Environmental Impact of Electric Field Generated by High Voltage Power Transmission Lines - Eltel Networks

W czasopiśmie Energies (Wydawca MDPI) ukazał się artykuł zatytułowany „Reduction of the Environmental Impact of Electric Field Generated by High Voltage Power Transmission Lines”, omawiający metody ograniczania wpływu linii najwyższych napięć na środowisko naturalne. Artykuł powstał w ramach prac zespołu naukowego AGH, do którego należą Rafał Tarko, Wiesław Nowak, Waldemar Szpyra, Tadeusz Wszołek oraz Konrad Kochanowicz, który jest równocześnie pracownikiem Eltel Networks Engineering SA.

Wzrost zainteresowania negatywnym wpływem na środowisko napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i bardzo wysokich napięć wynika z rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. W konsekwencji, powstało wiele odpowiednich ograniczeń prawnych oraz podejmuje się aktywne działania, aby zmniejszyć ten wpływ, zwłaszcza w kontekście pola elektrycznego o częstotliwości sieciowej.

Celem prezentowanego artykułu jest analiza możliwości zmniejszenia wielkości stref oddziaływania pola elektrycznego poprzez zmianę parametrów projektowych linii energetycznych oraz odpowiednie określenie przestrzennego rozmieszczenia przewodów. Autorzy przedstawili kompleksowe podejście do ograniczania negatywnego oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych, uwzględniające zarówno pole elektromagnetyczne, jak i generowanie hałasu na przykładzie dwóch typowych sylwetek słupów linii 400 kV.

Wyniki zaprezentowane w artykule mogą posłużyć jako cenne wskazówki przy projektowaniu nowych linii elektroenergetycznych.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6388

Autorom serdecznie gratulujemy!