Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice

Od końca 2018 roku prowadzimy prace związane z budową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice. Oprócz budowy nowej linii najwyższego napięcia, zakres prac obejmuje także demontaż istniejącej linii z lat 60-tych ubiegłego stulecia oraz zmianę wprowadzeń trzech innych linii 400 kV do stacji Pasikurowice.
Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice - prace w trakcie - Eltel Networks

Ciekawym dla nas wyzwaniem jest demontaż istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Pasikurowice. Linia ta, po niemal 60-ciu latach funkcjonowania, ma bardzo wysłużone konstrukcje o rzadko spotykanym typie, tzw. „F”. Różni się on znacznie masywnością i stabilnością od powszechnie znanych i stosowanych w Polsce typów konstrukcji linii elektroenergetycznych 400 kV. Pomimo pewnych trudności i wyzwań, wspólne starania naszych Pracowników pozwalają na bezpieczne prowadzenie prac, a cały projekt wzbogaca nas o nowe doświadczenie i dobre praktyki na przyszłość.


Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zakończenie całości prac budowlano-montażowych przewidujemy na wrzesień 2021 roku.

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna-Pasikurowice - prace na linii - Eltel Networks Napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna-Pasikurowice - prace na wysokości - Eltel Networks