Grupa Eltel poprawia swój wynik w rankingu klimatycznym CDP

Grupa Eltel poprawia swój wynik w rankingu klimatycznym CDP - Eltel Networks

Od 2016 roku grupa Eltel udostępnia dane środowiskowe za pośrednictwem CDP (Carbon Disclosure Project). W tym roku zrobiliśmy to wraz z ponad 13 000 innych firm. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istotne jest, aby zachować pełną przejrzystości w kwestii zagrożeń dla przedsiębiorstw, spowodowanych zachodzącymi zmianami klimatu.

W 2021 r. zintensyfikowaliśmy prace w Eltel w zakresie ochrony klimatu, rozwijając szczegółowe raportowanie, intensyfikując działania na rzecz środowiska naturalnego i angażując się w inicjatywę Science Based Targets. Nasze wysiłki zostały docenione poprzez uzyskanie lepszego wyniku (z C na B) w rankingu CDP. Docelowo, w nadchodzących latach, chcemy stać się liderem w tym obszarze w naszej branży.

Grupa Eltel poprawia swój wynik w rankingu klimatycznym CDP - ranking 1 - Eltel Networks

Poprawa wyniku oznacza, że teraz konkurujemy z większością naszych klientów:

Grupa Eltel poprawia swój wynik w rankingu klimatycznym CDP - ranking 2 - Eltel Networks

Nie byłoby to możliwe bez współpracy, poświęcenia i ciężkiej pracy we wszystkich krajowych oddziałach grupy Eltel - dziękujemy wszystkim za wkład i ciężką pracę!