Końcowy odbiór techniczny linii 400 kV Jasiniec – Pątnów

Końcowy odbiór techniczny linii 400 kV Jasiniec – Pątnów - Eltel Networks

Z wielką dumą i satysfakcją informujemy, że w październiku przeprowadziliśmy z PSE SA końcowy odbiór techniczny linii 400 kV Jasiniec – Pątnów. Celem inwestycji była poprawa pewności zasilania obszaru północnej Polski, w szczególności rejonu Bydgoszczy, stworzenie warunków do wyprowadzenia mocy ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych oraz eliminacja zagrożenia utraty stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Trasa nowej, dwutorowej linii 400 kV Jasiniec– Pątnów przebiega przez tereny łącznie trzynastu gmin z terenu województwa wielkopolskiego: Kazimierz Biskupi, Konin, Ślesin, Skulsk oraz kujawsko-pomorskiego: Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, miasto Bydgoszcz. Długość nowo wybudowanej linii wynosi w przybliżeniu 104 km.

Projekt „Budowa linii Pątnów – Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w dniu 10 września 2021 r.

Więcej na temat inwestycji www.liniajasiniecpatnow.pl.

Końcowy odbiór techniczny linii 400 kV Jasiniec – Pątnów - widok linii -  Eltel Networks