Linia 400 kV Reisadalen-Skillemoen

W listopadzie 2020 roku zakończyliśmy duży projekt w Norwegii. Prace na projekcie liniowym 420 kV Reisadalen-Skillemoen trwały od I kwartału 2017 roku.
Projekt linii Linia 400 kV Reisadalen-Skillemoen w Norwegii - widok na linię w krajobrazie zimowym - Eltel Networks