Optymalizacja kosztów budowy linii kablowych WN

W czasopiśmie "Energies" ukazał się artykuł pt. "Optimization of Thermal Backfill Configurations for Desired High-Voltage Power Cables Ampacity" na temat optymalizacji kosztów budowy linii kablowych WN.
Artykuł Centrum Badawczo-Rozwojowego w czasopiśmie Energies - przekrój żyły roboczej - Eltel Networks

Współautorem publikacji jest Filip Ratkowski, pracownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Eltel Networks. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń obciążalności dla wybranych trzech kabli w standardowym ułożeniu w zależności od przekroju wypełnienia kontrolowanego, rezystywności cieplnej otoczenia i kosztu m.b. linii. Przedstawione wyniki pozwalają określić ekonomiczny próg przejścia w projekcie na kabel o innym przekroju w zależności od pożądanej obciążalności prądowej długotrwałej. Rezultaty są w szczególności istotne dla projektów kablowych o krótkiej długości lub przy braku skrzyżowań z przeszkodami (np. na stacjach lub przy wyprowadzeniu mocy z farm wiatrowych).

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1452