Poznaj historię Eltel Networks Engineering SA (poprzednio Energoprojekt-Kraków SA)

Eltel Networks Engineering SA - w trakcie projektowania - Eltel Networks

Jednym z dwóch głównych filarów Eltel Networks w Polsce, jest spółka Eltel Networks Engineering SA. Firma ta, poprzednio funkcjonująca pod nazwą Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt-Kraków SA, to spółka z ponad 70-letnią historią i zarazem 15-letnim doświadczeniem jako podmiot działający w grupie Eltel. Spółka osiągnęła sukces rynkowy dzięki unikalnej i fachowej wiedzy całego Zespołu oraz ogromnemu zaangażowaniu w realizowane projekty elektroenergetyczne. Eltel Networks Engineering SA oferuje profesjonalne usługi projektowe dla branży elektroenergetycznej, m.in. projekty budowlane i wykonawcze linii i stacji elektroenergetycznych, koncepcje realizacji obiektów liniowych i stacyjnych obejmujących budowę nowych oraz modernizację istniejących obiektów, optymalny dobór parametrów przewodów, kabli, konstrukcji, fundamentów, kompleksowe audyty i analizy problemowe sieci elektroenergetycznych i wiele innych (patrz Usługi projektowe).

Tegoroczna zmiana nazwy firmy podkreśla bycie częścią międzynarodowej grupy Eltel oraz umożliwia lepsze wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami Eltel Networks Engineering SA i Eltel Networks Energetyka SA.

Eltel Networks Engineering SA dziedziczy piękną historię Energoprojekt-Kraków SA - zobaczcie sami: