Radcy prawni Eltel Networks prelegentami na konferencji „Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych”

Radcy prawni Eltel Networks prelegentami na konferencji Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych - Eltel Networks

Nasi radcy prawni, Bogumił Walec i Daniel Janik, wezmą aktywny udział w konferencji pt. „Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych” organizowanej przez Puls Biznesu. Podczas wydarzenia omówione zostaną prawne aspekty budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych m.in. elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych. Bogumił Walec, radca prawny i kierownik działu prawnego Eltel Networks przedstawi prezentację nt. ”Nowelizacji specustawy przesyłowej – praktyczne wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach”. Podczas konferencji, nasi prawnicy prowadzić będą stolik ekspercki w zakresie formalno-prawnym, przy którym będzie można pozyskać wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji inwestycji elektroenergetycznej - począwszy od analizy możliwych wariantów projektu, ustalenia lokalizacji inwestycji, po uzyskanie pozwolenia na budowę i rozliczenie prac wykonawczych.