Studenci Politechniki Rzeszowskiej w Laboratorium Szkoleniowym Eltel Networks

Studenci Politechniki Rzeszowskiej w Laboratorium Szkoleniowym Eltel Networks - Eltel Networks

W ubiegłym tygodniu, w biurze Eltel Networks Energetyka SA w Widełce, zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe, na których gościliśmy grupę ok. 60 studentów III roku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Warsztaty miały na celu prezentację naszej oferty i planów rozwojowych, pokazanie możliwości Laboratorium Szkoleniowego Eltel Networks oraz poszerzenie współpracy z Politechniką Rzeszowską w zakresie prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów w kolejnych semestrach.

W ramach warsztatów przeprowadziliśmy trzy praktyczne ćwiczenia z obszaru elektroenergetyki:

1. Badanie zabezpieczenia EAZ – omówienie oraz przedstawienie najważniejszych funkcji zabezpieczenia odległościowego 7SA87
2. Badanie wyłącznika SN – prezentacja możliwości wykorzystania urządzenia pomiarowego CIBANO 500
3. Badanie parametrów przekładnika prądowego i napięciowego 110kV

Ćwiczenia miały charakter otwartego dialogu, co oznacza, że prowadzący wykonywał badania, jednocześnie omawiając ze studentami wykonywane czynności, przedstawiając budowę oraz zasady działania badanego elementu czy odpowiadając na pytania zadawane przez młodzież.

W przerwach między ćwiczeniami rozmawialiśmy ze studentami na temat podjęcia pracy w Eltel Networks, odbywaniem praktyk czy staży, nabywaniem praktycznego doświadczenia oraz wyborem kierunku rozwoju zawodowego między automatyką EAZ, eksploatacją czy kierowaniem projektami.

Nasze pokazy warsztatowe jednoznacznie pokazują, że taka forma przekazu informacji jest najbardziej skuteczna w prezentowaniu młodym ludziom, z czym wiąże się praca w branży elektroenergetycznej, co mogą osiągnąć angażując się w poszerzanie swoich kompetencji w energetyce oraz jak Eltel Networks może im pomóc w kształtowaniu rozwoju dalszej kariery.