Ukończenie budowy linii 400 kV Czarna – Pasikurowice w województwie dolnośląskim

Z dumą i przyjemnością informujemy, że w marcu zakończyliśmy budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice, której budowę zleciły PSE SA. Energia elektryczna po raz pierwszy popłynęła w nowej, nowoczesnej infrastrukturze, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne województwa dolnośląskiego.
Ukończenie budowy linii 400 kV Czarna – Pasikurowice w województwie dolnośląskim - Eltel Networks

Dotychczas, zasilanie niemal 3 mln odbiorców w regionie zależało w ogromnym stopniu od starej linii przesyłowej, łączącej stacje elektroenergetyczne „Mikułowa” pod Zgorzelcem, „Czarna” pod Lubinem i „Pasikurowice” pod Wrocławiem. Połączenie to powstało na początku lat 60. ubiegłego wieku, zatem pracowało ponad 60 lat i wymagało gruntownej modernizacji.
W ramach zadania, Eltel Networks Energetyka SA jako wykonawca i lider konsorcjum wraz z Elfeko SA:

  • zrealizowali wszystkie prace projektowe i formalno-prawne,
  • zbudowali 50-kilometrowy odcinek dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na trasie od słupa 90 starej linii Czarna – Pasikurowice zlokalizowanego w gminie Ruja do stacji elektroenergetycznej (SE) Pasikurowice,
  • połączyli tor północny nowobudowanej linii z pozostałym odcinkiem istniejącego toru 400 kV od słupa nr 90 do SE Czarna, w celu stworzenia relacji Czarna – Pasikurowice,
  • połączyli tor południowy z torem południowym zbudowanego w tym samym czasie odcinka dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna, dzięki czemu powstała najdłuższa linia elektroenergetyczna w regionie,
  • wymienili przewód odgromowy na istniejącym 33-kilometrowym odcinku linii 400 kV od SE Czarna do słupa 90 w gminie Ruja.

Trasa nowej linii przebiega przez obszar 10 gmin województwa dolnośląskiego: Lubin, Ścinawa, Prochowice, Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała oraz Długołęka. Od początku inwestycji, jako wykonawca i lider konsorcjum, prowadziliśmy dialog z władzami gmin i mieszkańcami, aby trasa linii zyskała optymalny przebieg, uwzględniający interesy wszystkich stron. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu do budowy sieci energetycznych, udało nam się wypracować dobre relacje z zaangażowanymi stronami i uniknąć konfliktów.
Budowa nowej linii pozwoli w przyszłości na przyłączenie do Krajowego System Elektroenergetycznego (KSE) nowych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE). Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice w województwie dolnośląskim - Eltel Networks
Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice w województwie dolnośląskim dla PSE SA - Eltel Networks