Wizowanie przewodów na linii elektroenergetycznej 110 kV Pelplin – Malbork

W dn. 20-21 wizowaliśmy przewody światłowodowe na dwóch równoległych, dwutorowych liniach energetycznych SE Pelplin – GPZ Subkowy/GPZ Malbork Południe i SE Pelplin – GPZ Mątowy/GPZ Lignowy, potocznie zwanymi „Pelplin – Malbork”.
Wizowanie przewodów na linii elektroenergetycznej 110 kV Pelplin – Malbork - dwa słupy - Eltel Networks

Prace dotyczyły sekcji światłowodowej 7 – 20, przy czym obecnie przewody zostały powieszone do słupa numer 17. Do utrudnień w realizacji zadania należy zaliczyć linię kolejową z trakcją pod napięciem, po której co kilkanaście minut kursowały pociągi (!). Do ukończenia całej linii pozostało nam do wykonania około 20 stanowisk słupowych z planowanych 118 stanowisk.

Wizowanie przewodów na linii elektroenergetycznej 110 kV Pelplin – Malbork - widok z góry - Eltel Networks