Wykonanie układu gwiazdowego PLE-PKW-CZE

Samochód Eltel Networks w terenie - Eltel Networks

Eltel Networks z sukcesem zakończył trudne i wymagające zadanie wykonania układu gwiazdowego PKW-PLE-CZE na potrzeby budowy linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Trasa nowej linii miała przebiegać po trasie starej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska, co uniemożliwiało jej budowę w zakresie ostatnich kilkunastu kilometrów od Poznania.

Zakres zadania realizowany przez Eltel Networks polegał na:

  • wykonaniu prac projektowych w formie rysunków zamiennych do istniejących dokumentacji na obiektach w zakresie obwodów wtórnych, telekomunikacji, SSiN dla pól 220 kV (pole nr 10 linia Plewiska) w Stacji Piła Krzewina, (pole nr 6 Linia Czerwonak) w stacji Plewiska, (pole nr 1 linia Plewiska) w stacji Czerwonak
  • aktualizacji Instrukcji Eksploatacji Stacji dla wszystkich 3 obiektów objętych układem gwiazdowym
  • aktualizacji paszportów linii 220 kV w zakresie spięcia do układu gwiazdowego
  • obliczenia nastaw dla zabezpieczeń wynikających ze zmiany układu sieciowego i relacji linii

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji i zakupie niezbędnych materiałów przystąpiliśmy do realizacji prac montażowych oraz rozruchowych na wszystkich 3 stacjach równocześnie, co przyczyniło się do uruchomienia układu gwiazdowego w terminie oczekiwanym przez Inwestora, PSE S.A. Układ gwiazdowy pracował w tej konfiguracji przez okres ponad pół roku, po czym został zdemontowany równocześnie na 3 stacjach wraz z przywróceniem obwodów wtórnych, SSiN i telekomunikacji do stanu pierwotnego sprzed uruchomienia układu gwiazdowego. Następnie wszystkie linie wróciły do pracy z układzie normalnym.

Zadanie było trudne i skomplikowane w zakresie powiązań pomiędzy stacjami, ale – dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz podwykonawcy telekomunikacyjnego – zostało wykonane na najwyższym poziomie, co zostało docenione przez Inwestora, PSE S.A.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym pracownikom, którzy włożyli w te działania ogrom pracy i bez których tak dobry końcowy wynik projektu nie byłby możliwy do osiągnięcia!