Artykuł naszych kolegów w Przeglądzie Elektrotechnicznym

W ostatnim numerze Przeglądu Elektrotechnicznego ukazał się artykuł pt. „Wpływ średnicy przepustów kablowych na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia”, którego współautorami byli nasi koledzy, Michał Kołtun i Filip Ratkowski.

Obciążalność prądowa długotrwała kabli elektroenergetycznych zależy między innymi od warunków oddawania ciepła z kabli do otoczenia. Kable są zwykle układane bezpośrednio w ziemi, ale na pewnych odcinkach stosuje się przepusty kablowe, co niekorzystnie wpływa na obciążalność linii kablowej. W artykule przedstawiono zjawiska wymiany ciepła w rurowych przepustach kablowych wypełnionych powietrzem oraz przeanalizowano wpływ średnicy przepustów na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych. Wyniki analizy teoretycznej zweryfikowano przy użyciu programu komputerowego CYMCAP. Porównano również obciążalność prądową długotrwałą kabli w przepustach wypełnionych powietrzem z obciążalnością w przypadku wypełnienia przepustów wodą lub bentonitem. Analizy i porównania wykazały, że przy odpowiednich wymiarach przepustu najprostsze wypełnienie (powietrzem) pozwala uzyskać obciążalność kabli w przepustach nie mniejszą niż przy zastosowaniu wody lub bentonitu.
Pełną treść artykułu można znaleźć tutaj.

Autorom serdecznie gratulujemy publikacji!