Budowa linii napowietrznej 110 kV Nowogard – Golczewo

Obecnie kończymy realizację drugiego odcinka napowietrznej linii energetycznej 110 kV Nowogard – Golczewo. Pierwszy odcinek, Recław – Golczewo, został ukończony i załączony w grudniu 2021 roku. Stopień wykonania linii 110 kV Nowogard – Golczewo jest na poziomie ok. 90% prac. Do zabudowy pozostało nam już tylko kilka fundamentów, parę słupów kratowych i nieco więcej naciągów, w tym na słup energetyczny na stanowisku nr 8, zlokalizowany tuż nad pobliskim jeziorem. Podczas realizacji prac, jak to zazwyczaj bywa, napotkaliśmy pewne trudności, np.:

  • linia energetyczna (będąca w eksploatacji od 1938 roku) przebiegała przez bardzo trudne tereny - niektóre z fundamentów słupów zlokalizowane były w pobliżu rowów, zbiorników wodnych, gdzie w wielu miejscach poziom wód gruntowych nie pozwalał na wykonanie wykopów pod fundamenty bez wcześniejszego zastosowania igłofiltrów z pompami,
  • dostawca materiałów „zapomniał” ocynkować sworzni do mocowania konstrukcji z fundamentami,
  • na pewnych odcinkach budowy brakowało drogi dojazdowej dla sprzętu o masie 30 ton (zakaz wjazdu pojazdów powyżej 10 ton).

Każda z tych sytuacji jest dla nas wyzwaniem, które skutecznie i terminowo rozwiązujemy, aby zrealizować projekt zgodnie z warunkami umowy z inwestorem.

Wielkie gratulacje i podziękowania za doskonałą pracę dla naszych brygad oraz wszystkich osób zaangażowanych w budowę drugiego odcinka napowietrznej linii energetycznej 110 kV Nowogard – Golczewo!