Linia napowietrzna 110 kV Recław-Maszewo – zastosowanie metody rolek obrotowych

Podczas prac na linii energetycznej 110 kV Recław-Maszewo wykorzystaliśmy ostatnio metodę rolek obrotowych. Działania te związane były z wymianą przewodów roboczych i odgromowych nad drogą ekspresową S6 oraz wymianą słupów mocnych sąsiadujących z pasem drogowym S6 (sekcja 16-17).
Prace uzgodnione zostały z GDDKiA i prowadzone były na zajęciu pasa drogowego i wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Podstawową zasadą technologii wymiany istniejących przewodów na nowe przewody z zastosowaniem metody rolek obrotowych jest to, że istniejący przewód AFL pełniący rolę linki wstępnej do przeciągania nowego przewodu oraz sam nowy przewód zawsze znajdować się będą w pozycji naprężonej i nie zostaną opuszczone poniżej zwisu przewodów. Przeciągany przewód jest pod naprężeniem i dodatkowo zostaje zabezpieczony przy pomocy linki pomocniczej i rolek obrotowych. Zastosowanie tej metody było możliwe ze względu na przesunięcie lokalizacji słupów sąsiadujących z pasem drogowym względem pierwotnego projektu, co pozwoliło wykorzystać istniejące przewody jako linkę wstępną do budowy nowej sekcji. Takie podejście przyniosło nam spore oszczędności, ponieważ uzgodnienie tej technologii zmniejszyło powierzchnię zajęcia pasa drogowego, ograniczyło koszty związane z budową rusztowania lub innych zabezpieczeń w postaci bramek i podnośników na czas trwania prac oraz nie zakłóciło ruchu komunikacyjnego na drodze S6.

Podczas prac wykorzystaliśmy sprzęt typu: hamownik, wciągarka, samochód z HDS, samochód brygadowy, podnośnik koszowy.
Dziękujemy serdecznie brygadom i wszystkim zaangażowanym za doskonałą pracę!