Modernizacja rozdzielni 110 kV w SE Konin w ramach zadania „Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Konin”

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie realizacji bardzo trudnego i wymagającego zadania, tj. modernizacji SE Konin w zakresie R110 kV.

Dotychczas, w ramach prac na stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin:

  • wykonaliśmy komplet prac elektrycznych polegających na dostosowaniu potrzeb własnych do wymagań NCER, uruchomieniu linii 6 kV oraz uruchomieniu agregatu prądotwórczego
  • przebudowaliśmy pole nr 10 w R110 kV GIS, będące dotychczas polem transformatorowym, a obecnie pracującym jako pole trójkońcowej linii 110 kV Walcownia-ZUO-Konin (linię układał i podłączał inny wykonawca)
  • przebudowaliśmy pole nr 10 napowietrznej rozdzielni 110 kV AIS i powiązania tego pola kablem 110 kV z polem nr 23 w GIS (jednocześnie przebudowując obwody wtórne, SSiN i ogólnostacyjne pola nr 23 w GIS 110 kV z pola AT na pole liniowe) wraz z uruchomieniem połączenia
  • ułożyliśmy i uruchomiliśmy 12 linii kablowych 110 kV w GIS 110 kV, w tym 2 linie generatorowe (Generator TRB5 oraz TRB4), 2 transformatory potrzeb ogólnych Elektrowni Konin wraz z połączeniem obwodów wtórnych tych pól pomiędzy Elektrownią a stacją elektroenergetyczną Konin, a także 7 linii kablowych od bramek głowic do GIS 110 kV z linii własności Energa
  • wykonaliśmy, zgodnie z SIWZ, demontaż częściowy napowietrznej rozdzielni 110 kV (18 pól napowietrznej R110 kV w zakresie fundamentów, konstrukcji, aparatury, oszynowania oraz kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych, w tym również demontaż obwodów okrężnych pomiędzy demontowanymi polami)
  • prowadzimy prace budowalne oraz sanitarne m.in. budowę kanałów kablowych do elektrowni, wykonanie odwodnienia budynków GIS oraz technologicznego, wykonanie prac sanitarnych związanych z odprowadzeniem wód z terenu, a także w zakresie przyłącza sanitarnego i wodociągowego oraz wykończenie budynku w zakresie malowania ścian, wymiany części podłóg podniesionych, wymiany kasetonów, wykonania drabiny na dach, uszczelnienia dylatacji pomiędzy budynkami GIS oraz technologicznym oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynków, uzupełnienie brakujących barierek schodów wewnątrz budynku oraz barierek ramp przeładunkowych, uruchomienie układów wentylacji, klimatyzacji, detekcji SF6
  • wykonaliśmy wymianę OPGW na linii 110 kV Konin – Cienin wraz ze wzmocnieniem słupów od stacji elektroenergetycznej Konin do stanowiska nr 8 oraz pomiary napięć rażenia i uziemień słupów na stanowiskach wynikających z zakresu zadania.

Brawo #ZałogaEltelNetworks!!! Gratulujemy doskonałej pracy!!!