Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo

Od grudnia 2019 r. #ZałogaEltelNetworks modernizuje stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Dunowo. Do wykonania został nam już tylko SOT, tj. System Ochrony Technicznej, a w ramach dotychczasowych prac zrobiliśmy m.in.:

  • projekt budowlany i dokumentację formalno – prawną, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji
  • projekt wykonawczy
  • prace budowlano – montażowe (adaptacja pomieszczeń), przebudowa istniejącej nastawni (pomieszczenia akumulatorowni, pomieszczenie TPO, pomieszczenie łączności)
  • wykonanie stanowiska pod transformator AT3 (ława dojazdowa, misa, fundament) - gotowe do wprowadzenia AT
  • obwody pierwotne i wtórne (demontaże, połączenia tymczasowe, wykonanie fundamentów i konstrukcji pod aparaturę, oszynowanie, dostawa i montaż aparatury pierwotnej i wtórnej, uruchomienie)
  • uruchomienie i prace kontrolno – pomiarowe w polu 6 (R110 kV) wymagających współpracy z farmą wiatrową
  • zakup i dostawę zabezpieczeń typu MiCOM P139
  • układy ogólnostacyjne, w tym m.in.: rozbudowa i dostosowanie automatyk i układów ogólnostacyjnych rozdzielni 400 kV, SRZ, RSA, ARST, UZDA, SSiN, synchronizacji, układów pomiarów energii elektrycznej, obwody okrężne, połączenia kablowe, ochrona odgromowa, uziemienie stacji – w zakresie niezbędnym do uruchomienia AT3 i PPN
  • telekomunikację wraz z zasilaniem 48 V - montaż urządzeń i okablowania w obszarze stacji elektroenergetycznej
  • roboty inżynieryjno-lądowe: drogi, kanały kablowe, ściana p.poż, mikroniwelacja, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa, odwodnienie stanowiska AT, separator oleju, kiosk zaworów, instalacja zraszaczowa, ujęcie wody

Dziękujemy serdecznie naszym brygadom i wszystkim zaangażowanym za świetnie wykonaną pracę!