Nasze usługi dronowe przedstawione w wysokienapiecie.pl

Dziś na stronie głównej portalu wysokienapiecie.pl ukazał się obszerny artykuł na temat usług dronowych świadczonych przez Eltel Networks.

Największy energetyczny portal branżowy w Polsce opublikował ciekawy materiał prezentujący nasze możliwości wykorzystania dronów w elektroenergetyce. W Eltel Networks, stosujemy drony, jako alternatywę do rozwiązań tradycyjnych m.in. w energetyce, budownictwie, OZE i pracach związanych ze środowiskiem naturalnym. Nasi operatorzy dronów, wykorzystując bezzałogowy statek powietrzny, wykonują m.in.:

  • przeglądy infrastruktury energetycznej
  • rozciąganie linki wstępnej między słupami elektrycznymi
  • instalowanie odstraszaczy ptaków lub flag ostrzegawczych na liniach napowietrznych
  • oceny i kontrole stanu technicznego obiektów inżynieryjnych
  • inwentaryzacje architektoniczne
  • inspekcje farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem raportu
  • inwentaryzacje dendrologiczne i pomiary powierzchni hałd terenu

Aby szerzej poznać pakiet usług dronowych oferowanych przez Eltel Networks, zapraszamy do przeczytania artykułu „Jak efektywnie wykorzystać drony w branży elektroenergetycznej?”