Obchód odgórny dronem linii energetycznej 110 kV Żabiniec – Borynia

Ostatnio, wykorzystaliśmy drona do wykonania obchodu odgórnego napowietrznej linii energetycznej 110 kV. Podczas prac zweryfikowaliśmy stan jakości montażu osprzętu liniowego, m.in.:

  • łańcuchy izolatorowe
  • połączenia łańcuchów z konstrukcją
  • zawiesia przewodów roboczych i przewodów odgromowych
  • system zabezpieczeń, np. zawleczki
  • oploty
  • tłumienie drgań
  • wykonanie mostków
  • połączenia uziemiające
  • połączenia śrubowe

Celem obchodu odgórnego przy użyciu drona było sprawdzenie poprawności wykonanych prac, znalezienie ewentualnych elementów do poprawy przed odbiorem końcowym linii energetycznej oraz zawsze zapobieganie awarii zawczasu, tj. weryfikacja zabezpieczeń w postaci poprawnego montażu zawleczek czy zagięcia blaszek podkładek zabezpieczających.

Brawo #ZałogaEltelNetworks!