Prace pod napięciem - malowanie linii 220 kV Polkowice – Leszno – Plewiska

Na dwutorowej, napowietrznej linii energetycznej 220 kV Polkowice – Leszno – Plewiska prowadzimy prace pod napięciem, których inwestorem jest PSE. Nasze zadanie polega na odnowieniu 282 słupów energetycznych (przelotowych i mocnych) oraz ich fundamentów na odcinku 123,5 km długość linii. Łącznie do pomalowania jest 100 000 m2 powierzchni. Słupy i fundamenty odnawiania się średnio co 15 lat, aby zabezpieczyć konstrukcję słupa energetycznego przed korozją i czynnikami atmosferycznymi, a fundamenty przed dalszą degradacją czy uszkodzeniem.

Do zadań Eltel Networks należy przygotowanie strefy pracy, tj. wygrodzenie taśmą materiałową biało-czerwoną, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi (strefa pracy, prace na wysokości, urządzenie pod napięciem itp.), zabezpieczenie izolatorów (zakładanie daszków ochronnych w technologii prac pod napięciem, zakładanie plandek ochronnych przy wyłączonych torach), wymiana oznakowania słupów (tablice lotnicze, fazowe, torowe, numeracyjno-kodowe, ostrzegawcze), wymiana uszkodzonych kątowników.

Brygada podwykonawcy wykonuje: czyszczenie konstrukcji słupów kratowych, malowanie farbą podkładową (kolor czerwony) i nawierzchniową (kolor zielony), odkopanie i naprawę fundamentów.