Przebudowa linii 110 kV Żabiniec-Borynia-Żory

Rozpoczynamy prace związane z przebudową napowietrznej linii energetycznej 110 kV Żabiniec-Borynia-Żory. Zakres naszych działań obejmuje uzyskanie służebności przesyłu na działkach, gdzie zlokalizowane są stanowiska oraz prace budowlano-montażowe na trzech liniach 110 kV:

  1. Przebudowa linii II-torowej Żabiniec-Borynia/Pniówek-Suszec na odcinku od stanowiska 68 do GPZ Żabiniec
  2. Przebudowa I-torowej linii od stanowiska 67 do GPZ Żory
  3. Przebudowa I-torowej linii od stanowiska 68 do GPZ Borynia

Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie instrukcji pracy linii krzyżujących się z napowietrznymi liniami 110 kV oraz na zatwierdzenie wyłączeń poszczególnych linii 110 kV. Jak widać na zdjęciach, większość materiałów została już dostarczona na zaplecze budowy.
Nasze brygady są zwarte i gotowe do działania, wiec, jak tylko uzyskamy wymagane zatwierdzenia, przystępujemy do pracy!