Przebudowa linii energetycznej 110 kV Nałęczów-Klementowice, Klementowice-Puławy Rudy

Pod koniec sierpnia 2022 r. Eltel Networks rozpocznie prace budowlano-montażowe polegające na przebudowie dwóch napowietrznych linii energetycznych 110 kV relacji: Nałęczów-Klementowice oraz Klementowice-Puławy Rudy. Nasze działania zaczniemy od montażu fundamentów w pobliżu istniejących fundamentów pod czynną linią energetyczną.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Nałęczów-Klementowice o długości 11,17 km polegać będzie na demontażu istniejących 41 stanowisk wraz z fundamentami, konstrukcjami i przewodami, a następnie ponownym montażu nowych fundamentów prefabrykowanych, elementów uziemień, konstrukcji słupów serii EB24, łańcuchów izolatorów kompozytowych i przewodów.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Klementowice-Puławy Rudy o długości 8,04 km polegać będzie na demontażu istniejących 30 stanowisk wraz z fundamentami, konstrukcjami i przewodami, a następnie ponownym montażu nowych fundamentów prefabrykowanych, elementów uziemień, konstrukcji słupów serii EB24, łańcuchów izolatorów kompozytowych i przewodów.

Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. oddział w Lublinie.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za nasze brygady #ZałogaEltelNetworks!