Ruszamy z nową budową!

Linia 110 kV Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie

Od początku 2022 roku rozpoczynamy nową budowę na linii WN 110 kV Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie. W ramach pierwszych zadań wykonamy 17 fundamentów palowych pod konstrukcje słupów kratowych na terenie Natura 2000. Prace na tym obszarze muszą być ukończone do końca lutego 2022 r. W kolejnych etapach prac wykonamy dwa podejścia kablowe pod stacje GPZ Piła Krzewina i Miasteczko Krajeńskie oraz 23 konstrukcje słupowe na fundamentach prefabrykowanych wraz pełnym naciągiem przewodów.

Inwestorem budowy linii WN 110 kV Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie jest Enea Operator z siedzibą w Poznaniu.