Wspólne działania z Zespołem Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie

Pod koniec lutego br. spotkaliśmy się z Dyrekcją Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. Podczas spotkania omówiliśmy możliwości promocji Eltel Networks wśród uczniów szkoły oraz przygotowanie konkretnych działań, zmierzających do pozyskania nowych pracowników spośród absolwentów szkoły. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał merytoryczny naszej kadry, w okresie marzec – kwiecień 2022 r. poprowadzimy cykl zajęć dydaktycznych dla uczniów 3 i 4 klasy technikum oraz szkoły branżowej. Zajęcia będą dotyczyły energetyki, projektowania oraz obsługi programu AutoCad. Oprócz wiedzy praktycznej, chcemy przy okazji pokazać młodym osobom kończącym szkołę i wstępującym na rynek pracy, jakim jesteśmy pracodawcą i co możemy zaoferować kandydatom na rynku pracy.
Wszystkich uczniów, studentów i absolwentów zapraszamy do pracy z nami w Eltel Networks!