Współpracujemy z Politechniką Rzeszowską!

Niedawno w Rzeszowie odbyło się kolejne już spotkanie robocze przedstawicieli Eltel Networks z kadrą naukową Politechniki Rzeszowskiej. Podczas spotkania omówiono m.in:

  • zakres specjalistycznych prac do wykonywania w ciągu najbliższych miesięcy na transformatorach i EAZ
  • aspekty budowy i wykorzystania pola szkoleniowego 110 kV
  • kolejne formy rozszerzenia naszej obecnej współpracy

Dodatkowo, kadra naukowa Politechniki Rzeszowskiej wyraziła duże zainteresowanie zaproszeniem do uczestnictwa w specjalistycznych pracach Eltel Networks oraz możliwością rozszerzania współpracy o przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych wspólnych działań z Politechniką Rzeszowską, ponieważ współpraca nauki z biznesem zawsze przynosi owocne rezultaty! Już teraz zapraszamy studentów i absolwentów kierunków Energetyka, Elektrotechnika, Budownictwo i pokrewnych na: