Wymiana przewodu OPGW w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej Konin 220/110 kV

Pod koniec września, na dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na odcinku Elektrownia Konin – Cienin/Nowy Dwór, #ZałogaEltelNetworks wymieniła przewód OPGW.

Prace prowadzone były od bramki w Elektrowni Konin do słupa nr 8. Na tym odcinku, w przęśle 2-3 występowała kolizja z drogą krajową DK25, trakcją kolejową i napowietrzną linią energetyczną 110 kV. Przed przystąpieniem do prac zostały uzgodnione wszystkie pozwolenia formalne z właścicielami działek, został przygotowany dokładny projekt organizacji ruchu na drodze krajowej DK25 oraz otrzymaliśmy pozwolenie od właściciela trakcji kolejowej na prace w obrębie torów kolejowych. Dodatkowo, przed wymianą przewodu OPGW musiały zostać wzmocnione konstrukcje słupów o numerach 2,4,5,6,7 i 8.

Dla bezpieczeństwa wykonywanych prac, na czas przeciągania nowego przewodu OPGW zastosowano bramkę wzdłużą (tj. robot zdalnie sterowany z podwójnymi rolkami i dodatkową liną asekuracyjną), która miała za zadanie zabezpieczyć nowy przewód przed opadnięciem na trakcję, napowietrzną linię energetyczną 110 kV i drogę DK25.

Prace te wykonaliśmy w ramach zadania „Modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej Konin”, w ramach działań "Modernizacja stacji 220/110 kV Konin”.

Brawo #ZałogaEltelNetworks!!!