Zakończenie budowy napowietrznej linii energetycznej 15 kV FDIR Sicienko

W dn. 21.10.2022 ENEA Operator Sp. z.o.o. oddział w Bydgoszczy odebrał protokołem końcowym technicznym budowę napowietrznej linii energetycznej 15 kV FDIR Sicienko.

Nasze prace polegały na:
- ustanowieniu służebności na całej trasie linii energetycznej
- budowie ponad 11 km linii napowietrznej 15 kV
- budowie prawie 2,8 km linii kablowej
- budowie i uruchomieniu stacji transformatorowej Sicienko 5
- wymianie 82 liczników, 9 kompletów sensorów napięcia oraz 19 rozłączników THO
- konfiguracji sieci FDIR w systemie SCADA
Budowa trwała od czerwca do połowy września 2022.

Gratulujemy #ZałogaEltelNetworks wspaniale wykonanego zadania!!!