Zastosowanie dronów podczas projektowania linii elektroenergetycznych

Dziś ukazał się najnowszy numer czasopisma Inżynier budownictwa, w którym opublikowano nasz artykuł nt. możliwości wykorzystania usług dronowych w procesie projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych. Dzięki dronom wyposażonym w skaner laserowy Eltel Networks otrzymuje kilka rzędów wielkości większą ilość informacji w postaci chmury punktów przy tej samej, centymetrowej dokładności, w czasie znacznie krótszym niż przy tradycyjnych pomiarach geodezyjnych. Dane te, oprócz wykorzystania na etapie projektu, mogą być pozyskiwane w przyjętym cyklu i wgrywane do modelu linii, służąc wielu celom, np. do wykrywania potencjalnych zbliżeń, zmian naciągów przewodów, odkształceń konstrukcji czy określenia zakresu przycinki drzew.

Zapraszamy do lektury artykułu „Projektowanie linii napowietrznych – wykorzystanie dronów w sektorze energetycznym” w dziale Technologie miesięcznika Inżynier Budownictwa.