Montaż odstraszaczy ptaków na linii energetycznej wysokiego napięcia

Pod koniec ubiegłego roku, na linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, zawieszaliśmy odstraszacze ptaków w postaci spiral montowanych na przewodzie odgromowym. Montaż odbył się między przęsłami 25-39 znajdującymi się w pradolinie rzeki Noteci. W trakcie prac zawiesiliśmy 275 sprężyn, wykorzystując do tego wózek boczny przemieszczający się z naszym pracownikiem po przewodzie elektroenergetycznym. Zamontowane odstraszacze ułatwią ptakom zauważenie przeszkody, jaką może być przewód energetyczny, na trasie ich przelotu.

Warto dodać, że Eltel Networks zawiesza odstraszacze ptaków i inne markery na liniach napowietrznych SN, WN i NN również za pomocą dronów w technologii bez wyłączania napięcia!
Brawo #ZałogaEltelNetworks!