Naprawa linii energetycznej 400 kV Rzeszów-Skawina-Tarnów

We wrześniu #ZałogaEltelNetworks otrzymała zlecenie naprawy nagłej awarii na linii napowietrznej 400 kV Rzeszów-Skawina-Tarnów. Naszym zadaniem było przywrócenie użytkownikom energii elektrycznej, w jak najszybszym terminie.

Akcja rozpoczęła się od budowy drogi dojazdowej o imponującej długości około 1000 metrów, prowadzącej do słupa nr 309 napowietrznej linii energetycznej 400 kV relacji Rzeszów-Skawina i Skawina-Tarnów. Przed podjęciem głównych działań, przeprowadziliśmy mulczowanie drzew w pasie technologicznym, aby stworzyć odpowiednią przestrzeń do dalszych prac. Następnie, na tym terenie zbudowaliśmy specjalną platformę do ustawienia dźwigu i zwyżki.

W trakcie intensywnych działań #ZałogaEltelNetworks wymieniła:

  • trzy człony konstrukcji
  • dwie wieżyczki odgromowe
  • sześć poprzeczników
  • trzy komplety łańcuchów izolatorowych 

Dodatkowo, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo, przeprowadziliśmy naprawę przewodów fazowych poprzez założenie oplotów naprawczych. Prace zostały zakończone w wyznaczonym terminie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. 15 września 2023 roku linia energetyczna 400 kV Rzeszów-Skawina-Tarnów została oficjalnie oddana do podania napięcia, a o godzinie 23:47 przeszła próby napięciowe z wynikiem pozytywnym.

W Eltel Networks zawsze działamy szybko i skutecznie, dbając o zapewnienie nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej do naszych domów i przedsiębiorstw!