Rozpoczynamy kolejną realizację linii energetycznej 110 kV

#ZałogaEltelNetworks zaczyna budowę nowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Koronowo – Świekatowo – Żur wraz z budową rozdzielczej stacji (RS) Świekatowo. Oznacza to wykonanie 46 kilometrów nowej linii energetycznej 110 kV, w tym m.in.:

  • posadowienie ok. 140 słupów na nowej trasie od GPZ (Główny Punk Zasilania) Koronowo przez nowo budowaną RS Świekatowo
  • wymianę ok. 20 słupów energetycznych na dwutorowe przed GPZ Żur

Realizowana przez Eltel Networks inwestycja, jest częścią planu modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o., której celem jest poprawa zasilania gmin na trasie linii energetycznej.

Zaangażowanym brygadom życzymy powodzenia w realizacji zadania!