Udział Eltel Networks w konferencji branżowej pt. "Nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki i eksploatacji stacji elektroenergetycznych"

W połowie czerwca, w Radziejowicach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki i eksploatacji stacji elektroenergetycznych".

Organizatorem wydarzenia było przedsiębiorstwo Megger Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci, eksperci z branży energetycznej, podzielili się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, prezentując tematykę najnowszych rozwiązań technicznych. Dyskutowano o aparaturze stacji elektroenergetycznych, rozdzielnicach SN, zabezpieczeniach oraz transformatorach.

Bardzo interesujący wykład został przedstawiony przez naszego doświadczonego pracownika, inżyniera Łukasza Tokarza. Tematem przewodnim była "Problematyka związana z doborem i wymianą izolatorów przepustowych na transformatorach najwyższych napięć". Podczas konferencji nie brakowało również okazji do nieformalnych rozmów i wymiany doświadczeń. W kuluarach omawiano ciekawe tematy związane z badaniami i diagnostyką urządzeń elektroenergetycznych. Atmosfera była pełna energii, pasji i inspiracji.

Należy podkreślić, że konferencję patronatem objął Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej oraz portale elektroda.pl i elektroonline.pl. To dowód uznania dla znaczenia tego wydarzenia i jego wysokiej jakości merytorycznej.

Brawo #ZałogaEltelNetworks!
Gratulujemy wspaniałego wystąpienia!