Ukończenie modernizacji napowietrznej linii 220 kV Kozienice – Rożki

Pod koniec września #ZałogaEltelNetworks z sukcesem zakończyła realizację prac polegających na modernizacji napowietrznej linii energetycznej 220 kV Kozienice – Rożki. Przedmiotem zadania było wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, m.in.:

 1. Wymiana 20 istniejących słupów wraz z fundamentami, izolacją, oznakowaniem oraz wykonaniem uziemienia i zabezpieczenia antykorozyjnego:
  • na odcinku dwutorowym: 133 i 134
  • na odcinku jednotorowym/ tor I: 94, 95, 111, 112, 113, 114, 125, 126, 127 i 128
  • na odcinku jednotorowym / tor II: 99, 110, 111, 112, 113, 114, 120 i 128
 2. Podwyższenie 6 słupów:
  • na odcinku dwutorowym: 28, 61, 77
  • na odcinku jednotorowym / tor I: 106, 107 i 109
 3. Uzyskanie służebności przesyłu pod 26 słupami wymienianymi lub podwyższanymi.
 4. Wykonanie regulacji zwisów przewodów fazowych w 11 sekcjach wraz z ochroną przeciwdrganiową.
 5. Wymiana istniejącego przewodu OPGW na nowy 48J na torze I (14 sekcji światłowodowych o łącznej długości ok. 52,5 km).
 6. Wymiana istniejącego tradycyjnego przewodu odgromowego na OPGW 48J na torze II (14 sekcji światłowodowych o łącznej długości ok. 53 km).
 7. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących konstrukcji słupów (157 stanowisk).
 8. Wymiana wybranych łańcuchów izolatorowych na linii napowietrznej.
 9. Wprowadzenie traktów światłowodowych do stacji elektroenergetycznych Kozienice i Rożki.

Nasze zaangażowanie, profesjonalizm oraz dbałość o najwyższą jakość wykonania przyczyniają się do zwiększenia pewność zasilania i bezpieczeństwa energetycznego kraju, tym razem na Mazowszu.
Brawo #ZałogaEltelNetworks! Dziękujemy wszystkim za doskonałą realizację zadania!