Usługi zagraniczne na Litwie - napowietrzna linia 330 kV Jurbarkas - Bitenai

W ostatnim czasie #ZałogaEltelNetworks wykonała szereg prac liniowych u naszych litewskich sąsiadów. Działaliśmy w okręgu tauroskim, w jego południowej części, około 1,5 km od granicy z obwodem kaliningradzkim. Pracowaliśmy na nowo budowanej napowietrznej linii energetycznej 330 kV, która przebiega od Jurbarkas do Bitenai. W realizację zadania zaangażowanych było 2 kierowników, 3 geodetów oraz 4-5 brygad liniowych. Do zakresu naszych działań należało:

  • podwieszenie izolatorów
  • montaż przewodów roboczych
  • montaż przewodu OPGW
  • wykonanie mostków prądowych
  • instalacja odstępników i tłumików drgań
  • instalacja odstraszaczy ptaków
  • wózkowanie

Prace wykonywaliśmy na słupach kratowych dwutorowych od 86 do 114 słupa. Długość tego odcinka wynosi 11 039 m, w przygranicznym terenie leśnym. Towarzyszące nam warunki pogodowe były typowo wiosenne - od wiatru, przez śnieg z deszczem, po pełne słońce!
Prace, które profesjonalnie i terminowo wykonaliśmy na Litwie, są kolejnym dowodem na to, że Eltel Networks jest doświadczonym i rzetelnym partnerem w branży energetycznej zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Dziękujemy #ZałogaEltelNetworks za doskonałe wykonanie zadania dla naszego zagranicznego klienta!