Wizyta techniczna projektantów infrastruktury energetycznej u klienta w Mozambiku

Na początku miesiąca nasi specjaliści usług projektowych odbyli podróż do Mozambiku na teren budowy linii i stacji elektroenergetycznych powstających w ramach zadania Chimuara-Nacala Power Transmission. Eltel Networks Engineering zapewnia merytoryczne wparcie klientowi, pełniącemu rolę inżyniera kontraktu przy tym istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Mozambiku projekcie. Na realizowane zadanie składa się:

Podczas wizyty wyrywkowo oceniono jakość prac na stacji New Chimuara oraz na wybranych stanowiskach linii. Omówiono z pracownikami klienta szereg zagadnień technicznych związanych z toczącymi się i planowanymi pracami, a także zebrano doświadczenia płynące z realizacji zadania w tak egzotycznym środowisku. W tracie pobytu nasi przedstawiciele wzięli również udział w spotkaniach pomiędzy inwestorem, generalnymi wykonawcami stacji i linii, inżynierem kontraktu, a przedstawicielami banku kredytującego przedsięwzięcie. Celem wizyty przedstawicieli banku było rozpoznanie zaawansowania prac oraz bezpośrednie omówienie aspektów mogących mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji.
Obecnie, termin oddania inwestycji przewidywany jest na połowę 2023 roku.

Brawo #ZałogaEltelNetworks!