Wybudowaliśmy napowietrzną linię energetyczną 400 kV Ostrołęka–Stanisławów

Z dumą informujemy, że zakończyliśmy budowę napowietrznej linii energetycznej 400 kV Ostrołęka–Stanisławów! W błyskawicznym czasie 3 miesięcy #ZałogaEltelNetworks zrealizowała ok. 27 km kompletnego naciągu dwutorowego wraz z OPGW, co stanowiło niemal 3/4 całego odcinka, za którego budowę byliśmy odpowiedzialni.

Najbardziej intensywny postęp prac miał miejsce w wrześniu i październiku, kiedy to niemal wszystkie brygady Eltel Networks oraz niezbędni podwykonawcy pracowali na pełnych obrotach. Tempo prac wynikało z ustalonego celu podania napięcia na linię energetyczną jeszcze w 2023 roku. Tor nr II został załączony 6 grudnia 2023 r., natomiast tor nr II  zostanie załączony w połowie grudnia, zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Wybudowana linia 400 kV Ostrołęka–Stanisławów umożliwi dostawy prądu odbiorcom energii elektrycznej w północno-wschodnich oraz centralnych regionach Polski. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej dla ponad 8 mln mieszkańców. Dodatkowo, nowo wybudowania linia pozwoli synchronizować systemy energetyczne państw bałtyckich z systemem europejskim.

Serdecznie gratulujemy zaangażowanym brygadom i kierownictwu naszego wielkiego sukcesu! Było to niezwykle trudne zadanie, zwłaszcza w mroźnych, zimowych warunkach pod koniec budowy. Dziękujemy #ZałogaEltelNetworks za Waszą wyjątkową determinację i zaangażowanie.